Page 1 of 1

AYC bekymmer

Posted: 24 Nov 2015, 01:04
by evoenvall
Mina 3 lampor till AYC lyser. Har annat sprut så har inte kunnat få ut några felkoder genom obd.

Kan man felsöka på andra sätt? Har sett att någon skrivit om att brygg koppla i obd..
Har även sett att nån skrivit om att för lite ström från batteriet kan ha påverkan för ayc..

Har kollat oljenivå i bagage- OK

ÄR TACKSAM FÖR ALLA SVAR OCH IDEÈR!!